Sunday, 28 October 2012

Tâm sư sau khi sống già nửa cuộc đời trên mảnh đất thiên đường csvn

Tôi ở lứa tuổi 1964 có một lần có bạn trẻ ở thế hệ 1989 hỏi tôi về tuổi trẻ mơ ước tôi ghi lại một phần ra đây xin các bạn có ý kiến.ư

- Anh có phải đảng viên đáng cộng sản Việt Nam không?
- Không tôi không phải đảng viên đảng cộng sản Việt Nam.
- Thế hệ các anh nhiều người tuổi trẻ mơ ước được là đảng viên anh có mơ ước ấy ngày trẻ không.
- Có lúc 17 tuổi tôi ghi vào sổ tay :"nếu là đá hãy là đá hoa cương , nếu là người hãy là người cộng sản".
- Vậy tại sao anh không trở thành đảng viên, bây giờ anh còn muốn trở thành đảng viên nữa không?
- Cuộc sống là một quá trình nhận thức lúc 17 tôi muốn thành đảng viên vì tôi được nghe và giảng về những thứ tốt đẹp của đảng, cũng như bố của tôi đi theo đảng vì tin tưởng người cày có ruộng xã hội công bằng, nhưng thời gian đi tôi chứng kiến những gì đảng cộng sản đưa dân tộc này tới nên không phấn đấu thành đảng viên nữa.
- vậy bây giờ anh phấn đấu cho những giá trị gì? anh có tâm sự gì với chúng em thế hệ trẻ hơn không?
- Giá trị tôi phấn đấu là các giá trị làm cho dân tộc cường thịnh tổ quốc là của nhân dân do nhân dân định đoạt và xây dựng. với các bạn trẻ có sức trẻ có trí tuệ hãy bắt đầu từ việc nhỏ nhất để hường tới sự bền vững của dân tộc Việt. Hãy làm việc, hãy hành động không chờ đợi.

No comments:

Post a Comment