Wednesday, 3 October 2012

Tin buồn


Xin cùng tưởng niệm cụ Nguyễn Chí Thiện,
vừa qua đời sáng nay, 02/10/2012,
thọ 73 tuổi,
27 năm lao tù cộng sản Việt Nam,
17 năm lưu đày,
cả một đời sống vì Chân Thiện Mỹ,

Xin cầu cho linh hồn
Saint Thomas More Nguyễn Chí Thiện

No comments:

Post a Comment