Sunday, 30 September 2012

http://phamvietdao2.blogspot.no/2012/09/sam-trang-trinh-du-oan-ve-ket-cuc-cua.html

phamvietdao.net 

CHỦ NHẬT, NGÀY 30 THÁNG CHÍN NĂM 2012

SẤM TRẠNG TRÌNH DỰ ĐOÁN VỀ KẾT CỤC CỦA CUỘC CHIẾN 2 PHE TRONG ĐẢNG


Thân chào bác Đào,

Sáng nay nhân lúc trời mưa gió to, tôi giở sấm trạng Trình ra xem thì thấy ngay đoạn, ngẫm khá ứng với tình hình hiện nay. Nhờ bác post lên blog ( nếu được ) cho mọi người cũng ngẫm.
Cảm tạ bác.
Chúc bác vui khỏe, blog tấn tới

Phước đại hiệp.

Đã sắp sang tháng 10 mà Sài Gòn còn mưa dầm, thấy dị tượng mở sấm ra coi. Được mất là chăng lúc này ! mưa gió bão bùng, càn khôn chuyển đổi:
“Quân hùng binh kéo đầy khe
Kẻ xưng cứu nước người khoe trị đời
Bấy giờ càng khốn ai ơi
Quỷ ma chật vật biết trời là đâu ?
Thương những kẻ ăn rau, ăn muối.
Gặp nước buông con cái ẩn đâu ?
Báo thù ấy chẳng sai đâu
Đạo trời chẳng trước thì sau chẳng nhầm
Kia những kẻ hai lòng sự chủ
Thấy đâu hơn thì phụ sở ân
Cho nên phải kiếp trầm luân
Ai khôn mới giữ được thân đời này
Nói cho hay khảm cung ong dậy
Chí anh hùng chiếm lấy mới ngoan
Chữ rằng lục thất nguyệt gian
Ai mà nghĩ được mới nên anh tài !”
Sấm Trạng Trình)

Một số điểm bình từ đoạn trích trên của Phước đại hiệp:

-Hùng bình: giặc Tàu điều đông quân tranh chấp với ta

-Kẻ xưng cứu nước người khoe trị đời: Hai phe lớn đang đấu đá nhau tại VN

-“Nước buông” Đập sông Tranh có thể bị vỡ trong năm nay

Một đợt báo thù:

-Những kẻ 2 lòng bị trừng phạt tuy nhiên vẫn có kẻ thoát hiểm nhờ “khôn ngoan” giữ được thân;

-Nguy cơ tranh chấp nhiều phía từ chốn cung đình ( khảm cung ong dậy)

-Kẻ chí anh hùng sẽ chiến thắng- chỗ này tôi có 2 suy đoán: 1 là người này năm nay 67 tuổi (sinh năm 1945) là một thế lực thống nhất được quần hùng, tuy nhiên xem qua những nhân vật đương thời khó có nhân vật này. Hai là người có biến cố quan trọng năm 67 tuổi (ông TBT NPT lên chức tổng năm 67 tuổi- có thể là người mạng vua được ám chỉ) tôi nghiêng về giả thiết này hơn, nếu như vậy phe của ông sẽ là người chiến thắng cuối cùng, chấm dứt mớ hỗn độn hiện tại.
Luận bàn từ sấm, nghĩ sao diễn vậy, chẳng dám sai ngoa, tô vẽ. Mời chư vị cùng xem và suy ngẫm...

Sài gòn, sáng 30/9/2012

No comments:

Post a Comment