Sunday, 30 September 2012


Trang chủ > DÂN TỐ CÁO > Tố cáo 2 Ủy viên TƯ Đảng, 1 Phó Chủ nhiệm Ban Kiểm tra TƯ, 1 tướng Công an

Tố cáo 2 Ủy viên TƯ Đảng, 1 Phó Chủ nhiệm Ban Kiểm tra TƯ, 1 tướng Công an

30/09/2012
Đông đảo cán bộ, Đảng viên, cựu chiến binh, cán bộ hưu trí, bà con nông dân Bắc Ninh đã 17 lần làm đơn lên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng tố cáo: ông Nguyến Thế Thảo (Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội); ông Nguyễn Công Ngọ (Phó Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Trung ương); ông Trần Văn Túy (Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh), tố cáo Thiếu tướng Nguyễn Xuân Mười (Giám đốc CA tỉnh Bắc Ninh).
.
Trung tướng Tô Lâm, thứ trưởng Bộ CA phụ trách an ninh đang tặng hoa Nguyễn Công Ngọ:
.


..

Tố cáo 2 Ủy viên TƯ Đảng
Phó Chủ nhiệm Ban Kiểm tra TƯ Đảng
Thiếu tướng Công an
.
.


.
Categories:DÂN TỐ CÁO
http://caunhattan.net/2012/09/30/to-cao-2-uy-vien-tu-dang-1-pho-chu-nhiem-ban-kiem-tra-tu-1-tuong-cong-an/#more-4043

No comments:

Post a Comment